Select a Season:
Quarters Semi's Final
Navigators - Bye (2)
vs
Flyers - Bye (1)
Game 1: na
Game 2: na
Game 3: na
Game 4: na
Game 5: na
Vipers (6)
vs
Huskies (3)
Game 1: FSJ win 4-3 OT in Sexsmith
Game 2: FSJ win 3-1 at home
Game 3: FSJ win 8-1 home
Game 4: not required
Game 5: not required
FSJ advances
JDA Kings (5)
vs
Jr Canucks (4)
Game 1: GP win 8-4 in Dawson Creek
Game 2: Dawson Creek win 9-5 at home
Game 3: tbd
Game 4: tbd
Game 5: tbd
Huskies
vs
Navigators
Game 1: tba
Game 2: tba
Game 3: tba
Game 4: tba
Game 5: tba
Game 6: tba
Game 7: tba

vs
Flyers
Game 1: tba
Game 2: tba
Game 3: tba
Game 4: tba
Game 5: tba
Game 6: tba
Game 7: tba

vs
Game 1: ---
Game 2: ---
Game 3: ---
Game 4: ---
Game 5: ---
Game 6: ---
Game 7: ---